Všetko, čo potrebujete vedieť o invalidnom dôchodku v roku 2023.

Ťažký úraz či choroba môžu poriadne zamávať rodinným rozpočtom. Najmä vtedy, ak nebudeme môcť pracovať. Každému zamestnancovi či živnostníkovi, ktorý platí odvody na dôchodkové poistenie, môže byť po splnení všetkých podmienok priznaný invalidný dôchodok. Jeho výška sa však väčšinou ani len nepribližuje príjmu, ktorý mal. Ako ochrániť svoj príjem v prípade invalidity? Ako si vybrať zo širokej ponuky, ktoré ponúkajú poisťovne? Aj na tieto a ďalšie otázky nájdete odpovede v našom blogu.

Mnohí z nás sa na budúcnosť pripravujeme tým, že si sporíme či investujeme. Myslia však klienti aj na situáciu, kedy sa nám môže stať úraz či choroba, ktorá bude mať za následok čiastočnú či trvalú invaliditu?

V prvom rade si treba uvedomiť, že invalidita predstavuje hrozbu pre každého z nás. Nielenže sa v takom prípade zníži náš príjem, ale musíme počítať aj s vyššími výdavkami za liečenie či opatrovanie. Ku koncu roka 2022 Sociálna poisťovňa vyplácala celkovo viac ako 224-tisíc invalidných dôchodkov.

Aké sú najčastejšie dôvody žiadostí o invalidný dôchodok?

Väčšina ľudí dnes žiada o invalidný dôchodok z dôvodu nádorového ochorenia. Tie sú príčinou viac ako polovice v súčasnosti priznávaných invalidných dôchodkov. Medzi mužmi sú druhou najčastejšou príčinou choroby obehovej sústavy, treťou choroby nervového systému a štvrtou duševné poruchy a poruchy správania. U žiensú na druhom mieste duševné poruchy a poruchy správania. Na ďalších miestach nasledujú choroby nervového systému a štvrtou najčastejšou skupinou chorôb sú choroby obehovej sústavy.

Invalidný dôchodok, ktorý garantuje sociálna poisťovňa je oproti priemernej mzde podstatne nižší. V akých sumách sa aktuálne pohybuje jeho výška?

O tom, že z invalidného dôchodku je ťažké vyžiť, svedčia aj čísla Sociálnej poisťovne. Na konci roka 2022 invalidní penzisti, ktorí mali nárok na plný dôchodok, dostávali priemerne 418,54 eura. Priemerný čiastočný invalidný dôchodok dosahoval len 231,17 eura. V porovnaní s priemerným platom to predstavuje obrovský prepad príjmu. V treťom štvrťroku 2022 dosiahla priemerná mzda 1 296 eur. Invalidné dôchodky výrazne nižšie aj v porovnaní so starobnými dôchodkami, ktorýchpriemerná výška je 518 eur.

Vieme si invalidný dôchodok sami vypočítať ?

Invalidný dôchodok sa počíta podobne ako starobný dôchodok. K odpracovaným rokom sa pripočítajú roky, ktoré zostávajú do dosiahnutia dôchodkového veku, no výsledná výška závisí od stupňa invalidity. Posudkový lekár určí, o koľko percent klesla danému človeku schopnosť vykonávať prácu. Ak klesla o viac ako 70 percent, dostaneme plný invalidný dôchodok. Ak menej ako 70 percent, tak sa jeho suma adekvátne zníži. Napríklad, ak má niekto pokles schopnosti vykonávať prácu 50 percent, dostane len polovicu z plného invalidného dôchodku.

Invalidný dôchodok nám v prípade invalidity stačiť nebude. Aké sú teda ďalšie spôsoby, akými môžeme chrániť seba a zároveň aj svoj príjem?

Väčšina ľudí, ak sa chce chrániť, uzatvorí si úrazové poistenie, prípadne poisteniesmrti či kritických chorôb. To ich však chráni len pre prípad niektorých problémov. Preto jednoznačne odporúčame klientom uzavrieť si aj pripoistenie invalidity, v rámci ktorého dostanú poistné plnenie bez ohľadu na to, na akú chorobu ochoreli, alebo aký úraz sa im stal. Rozhodujúce v tomto prípade je, či klienta Sociálna poisťovňa uzná invalidným. Invalidita je jedno z najkomplexnejších a najvýznamnejších krytí na zmluve rizikového životného poistenia. Pre klienta je výhodné to, že o nároku na poistenie nerozhoduje samotná poisťovňa, ale riadi sa rozhodnutím o invalidite Sociálnou poisťovňou.

Ako sa poistné plnenie v prípade uznania invalidity vypláca?

Pri invalidnom poistení máme na výber z dvoch základných možností. Buď poisťovňa klientovi vyplatí peniaze až keď sa stane plným invalidom, teda jeho schopnosť vykonávať prácu poklesne aspoň o 70 percent, alebo bude krytý aj pre prípad čiastočnej invalidity. V takom prípade mu poisťovňa zaplatí dohodnutú sumu už pri 40-percentnej invalidite. Poistiť si čiastočnú invaliditu je síce drahšie, ale zároveň sme aj výrazne lepšie chránení. Ak si vyberieme poistenie plnej invalidity, môže sa stať, že len tesne na ňu nedosiahneme, čo nás oberie o poistné plnenie. Nehovoriac o tom, že štatistiky hovoria jasne o tom, že aktuálne takmer dve tretiny priznaných invalidných dôchodcov je čiastočne invalidných. Pri uzatváraní poistenia sa môžeme rozhodnúť, či chceme jednorazovú výplatu poistného alebo uprednostníme rentu. Tú budeme poberať do konca poistnej doby. Ľudia, ktorí chcú poistenie invalidity, z toho dôvodu, aby si boli istý, že dokážu za každých okolností splatiť hypotéku, si môžu vybrať poistku s klesajúcou poistnou sumou. Zvolená poistná suma sa bude postupne znižovať približne rovnako, ako bude klesať dlžná suma. Takáto poistka je výrazne lacnejšia ako keď je poistná suma stále rovnaká.

Na trhu je množstvo alternatív. Ako si vybrať tú najvhodnejšiu?

Pri porovnávaní jednotlivých poistení treba brať do úvahy aj čakaciu dobu. Ide o lehotu od uzatvorenia poistenia, počas ktorej nám poisťovňa nič nezaplatí. Poisťovne sa takto chránia pred zneužitím poistenia, aby sme si ho nemohli uzatvoriť až vo chvíli, keď vieme, že sme chorí.

Prehľad ponúk jednotlivých poisťovní:

Allianz – Slovenská poisťovňa

Ponúka invaliditu s klesajúcou aj konštantnou poistnou sumou. Na výber je krytie čiastočnej i plnej invalidity. Poistná suma môže dosiahnuť najviac 100-tisíc eur. Kto chce namiesto jednorazovej sumy dostávať rentu, môže si vybrať poistnú sumu od tisíc eur ročne, maximálna poistná suma nie je obmedzená. Čakacia doba je 15 mesiacov.

UNIQA

Má na výber poistenie čiastočnej a plnej invalidity. Poistná suma sa môže pohybovať od 4-tisíc do 165-tisíc eur. Mesačná renta môže dosiahnuť 40 až 750 eur. Čakacia doba je 18 mesiacov.

ČSOB Poisťovňa

Ponúka poistenie čiastočnej i plnej invalidity. V prípade klesajúcej poistnej sumy sa možno poistiť do výšky 200-tisíc eur a pri konštantnej poistnej sume maximálne na 100-tisíc. Neponúka možnosť výplaty renty. Čakacia doba je 1 rok.

Generali poisťovňa

Klient si môže vybrať krytie plnej invalidity alebo čiastočnej spolu s plnou. Maximálna jednorazová poistná suma dosahuje 75-tisíc eur a mesačná renta sa pohybuje od 50 po 1 250 eur.  Čakacia doba sú dva mesiace s výnimkou pohybového aparátu a psychodiagnóz, kde je čakacia doba predĺžená na 6 mesiacov pri poistení čiastočnej invalidity.

Kooperativa poisťovňa

Ponúka poistenie plnej invalidity. Maximálna poistná suma môže dosiahnuť 350-tisíc eur, pričom nesmie prekročiť 6-násobok ročného príjmu. Kto si zvolí výplatu renty, môže si vybrať ročný dôchodok od 60 do 50 040 eur. Jeho výška nesmie prekročiť ročný príjem. Čakacia doba je 2 roky.

NN Životná poisťovňa

Má v ponuke čiastočnú i plnú invaliditu s maximálnou poistnou sumou 300-tisíc eur. Renta môže dosahovať 50 až tisíc eur mesačne.  V prípade diagnostikovania kvadruplégie (úplné ochrnutie) alebo terminálneho štádia dostáva klient plnenie vo výške 150 percent poistnej sumy. Pri výplate renty môže klient pri vybraných diagnózach získať plnenie vopred. Čakacia doba sa tu neuplatňuje.

Uniqa poisťovňa

Poistenci môžu získať buď krytie plnej invalidity alebo kompletné krytie od 40 percent. Maximálna konštantná poistná suma dosahuje 20-tisíc eur a klesajúca 180-tisíc eur. Rentu si možno zvoliť od 50 do 600 eur mesačne. Pri invalidite z dôvodu kvadruplégie získa klient 150 percent poistnej sumy, môže získať aj preddavok na poistné plnenie. Čakacia doba je 1 rok.

Wüstenrot poisťovňa

Ponúka invaliditu od 40 percent. Maximálna konštantná poistná suma môže dosiahnuť 30-tisíc eur a klesajúca 199-tisíc eur. Pri invalidite do 70 percent získa poistenec rovnaké percento poistnej sumy, ako je stanovená invalidita. Pri invalidite nad 70 percent dostane plnú sumu. Rentu možno získať len v prípade úplnej invalidity. Jej mesačná výška sa pohybuje od 100 do 500 eur. Čakacia doba pre jednorázovú výplatu s čiastočnou invaliditou je 18 mesiacov, pri plnej invalidite s rentovou výplatou sa neuplatňuje

Youplus

Má v ponuke až tri typy invalidity a to nad 40%, nad 55% a nad 70%. invaliditu od 40 percent. Všetky varianty ponúka vo forme klesajúcej aj konštantnej poistnej sumy.Klient si tu vie dojednať poistnú sumu až do výšky 400 000 pri čiastočnej invalidite a 600 000 pri plnej invalidite. Rovnako poisťovňa ponúka aj rentovú výplatu v rozsahu 40 – 2000 € mesačne. Čakacia doba je tu iba 2 mesiace.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.