Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu